Direktør for Baltic Energy Island fonden

Direktør for Baltic Energy Island fonden

Vil du være med til at drive en ambitiøs agenda, der skal styrke Danmarks position indenfor energiøer og de tilknyttede teknologier, så er dette måske jobbet for dig.

Fondens formål er at skabe og eksekvere på en ambitiøs strategi for Bornholm som knudepunkt for udvikling, forskning, test og vidensdeling mv. i forhold til grøn omstilling og energiøer med de muligheder, det indebærer.
Du skal som direktør arbejde med fondens formål både strategisk og taktisk i tæt samarbejde med bestyrelsen. Du skal udvikle strategien og de konkrete aktiviteter, der kan levere på den ambitiøse vision, skaffe de fornødne midler til eksekvering og ikke mindst sikre, at der bliver opbygget et stærkt og holdbart øko-system, der kan være med til at indfri visionen om Bornholm som knudepunkt for en national og international udvikling af energiøer. Arbejdet forgår i tæt samarbejde med lokale, nationale og internationale aktører, DTU samt Bornholms Regionskommune.

Latest news

Would you like to receive the latest news?

Enter your email below and receive our newsletter.