Øget innovationskraft i SMV'er

Danske virksomheder skal udvikle løsninger og produkter til fremtidens energisystemer

Formålet med projektet “Baltic Energy Island – Øget innovationskraft i SMV’er” er, at danske SMV’er gennem fem innovationsforløb deltager i innovationsrettede aktiviteter og får udviklet koncepter til nye produkter og services, der leder til investeringer og vækst i relation til de milliardinvesteringer, der finder sted med Energiø Bornholm og den øvrige udbygning af havvind i Østersøen.

Varighed:

08/2023 – 08/2026

Budget:

12.698.412,71 DKR.

 

EU-midler:

5.000.000,00 DKR.

Projektet er støttet af: