Baltic Energy Island

Sammen udvikler vi løsninger til energiøer. Vi forvandler øen Bornholm til den grønne hub i Østersøen. Men vores vision rækker ud over det. I Baltic Energy Island vil vi innovere det globale energisystem

Sammen innoverer vi det globale energisystem

Forbinder landene
i Østersøen

I 2030 vil havvindmøllerparker på tre gigawatt levere strøm til Danmark, Sverige og Tyskland via Bornholm. Den estimerede kapacitet for havvind i Østersøen vil sammenlagt være op til 93 gigawatt. Elektriciteten vil forsyne private boliger og virksomheder, og den vil blive omdannet til brint gennem Power-to-X for at kunne producere bæredygtige brændstoffer til transportsektoren.
Danmark har været en frontløber i den grønne omstilling i årtier. Med udgangspunkt i globalt samarbejde har vi udviklet teknologier, implementeret dem i vores energisystem og eksporteret dem til resten af verden. Baltic Energy Island vil fortsætte denne tradition og bringe os tættere på målet om et 100 procent bæredygtigt og datadrevent energisystem.

Nyheder

Aktiviteter for mere end 30 mio. kr. i det bornholmske erhvervsfyrtårn

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har d. 22. nov. 2023 offentliggjort, at det bornholmske erhvervsfyrtårn, Baltic Energy Island tildeles yderligere 8 mio. kr. Den nye bevilling kommer oveni to bevillinger fra foråret, og konsortiet har nu mulighed for at igangsætte projektaktiviteter for i alt 30,6 mio. kr., hvoraf Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 18,8

Læs mere »

Et stærkt partnerskab

Vi er et partnerskab bestående af virksomheder og systemoperatører, der er førende i den grønne omstilling, forskere, der er udvikler og uddanner i nye grønne løsninger og en kommune, lokale virksomheder og lokalsamfund, der ændrer Bornholms fremtid.

Fremtiden er grøn.
Lad os skabe den sammen.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Viser vejen til lokal udvikling

Folketinget har besluttet at gøre Bornholm til verdens første energiø.
Placeret i centrum for potentielle 93 gigawatt havvind og globale skibsruter, med mere en 60.000 årligt forbipasserende skibe, har Bornholm potentialet til at blive en grøn hub i Østersøen. Baltic Energy Island er skabt til indfri dette potentiale.
Gennem en koordineret indsats vil vores partnerskab udvikle teknologi,
fremme innovation, uddanne studerende og inspirere til forretningsudvikling.
Baltic Energy Island er et resultat af et partnerskabs fælles indsats, som er finansieret af EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond som led i unionens reaktion på COVID-19 pandemien. Læs mere om de EU-finansierede projekter, der har ført til skabelsen af Baltic Energy Island som en erhvervsdrivende fond.