Sådan bliver energiøen en vækstmotor

Søren Møller Christensen tiltrådte som konstitueret direktør for Baltic Energy Island d. 1. november 2022. Baltic Energy Island er Bornholms erhvervsfyrtårn, som skal være med til at sikre, at de massive investeringer i Energiø Bornholm og offshore vind i Østersøen bliver til mere end bare grønne elektroner i elnettet. Læs hans perspektiver på, hvilke potentialer udviklingen rummer for Bornholm og Danmark.
Hvad er det der sker på Bornholm?
Rundt omkring Bornholm er der i dag planlagt projekter for 6,9 GW havvind. Det svarer til den samlede mængde af hav- og landvind i Danmark i dag. Sammen med transformerstation, PtX-anlæg og kabelforbindelser repræsenterer projekterne investeringer på mere end 125 mia. kr. – svarende til 20-25 supersygehuse. Det er en skala, som set fra et bornholmsk perspektiv er svimlende. Projektet er en hjørnesten i den grønne omstilling, og rummer store perspektiver for Bornholm og Danmark for at skabe grønne jobs og udvikle nye løsninger, som danske virksomheder kan sælge i resten af verden.
Hvad er Baltic Energy Island?
Baltic Energy Island er Bornholms erhvervsfyrtårn, og er både en fond og et konsortium med stærke bornholmske, danske og internationale virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, myndigheder og organisationer.
Det fælles mål er at udvikle Bornholm til Europas førende knudepunkt for test og implementering af energiteknologier og energisystemer. Det betyder, at vi både skal arbejde for, at de store investeringer skaber grønne jobs på Bornholm, og at vi skal sikre os, at investeringerne bliver afsæt for innovation og teknologiudvikling.
Søren Møller Christensen er konstitueret direktør for Baltic Energy Island
Hvad er det der skal testes og udvikles?
Innovation, test og udvikling er altafgørende for erhvervsfyrtårnets succes. Energinets transformerstation er teknologisk nyskabende, hele setuppet med at forbinde det tyske og danske marked via en energiø er nybrydende. Derudover er det store PtX-projekt, som CIP og Ørsted har foreslået med havvind fra to felter også nyskabende. Størrelsen på 3 GW er i sig selv ikke prøvet før, og derudover rummer den store mængder overskudsvarme fra anlægget mulighed for at udvikle teknologier og erhverv, som kan udnytte den del af energien, som går tabt i elektrolysen.
Hvorfor sker alt det ved Bornholm?
For det første er Bornholm placeret det rigtige sted. Bornholm ligger strategisk godt i forhold til en stor efterspørgsel på gas i Tyskland, som kan forsynes både med grøn brint fra Bornholm og fra kommende vindfelter og energiøer i Østersøen. Bornholm er også allerede internationalt anerkendt som et sted, hvor virksomheder, energiselskaber og universiteter udvikler, tester og demonstrerer energiteknologiske løsninger. Endelig har Rønne Havn i løbet af de seneste år opbygget kapacitet til at være en ledende offshore installationshavn i Østersøen. Tilsammen giver det Bornholm en unik mulighed for at blive Østersøens grønne centrum og et europæisk knudepunkt for test og innovation af grønne teknologier.
Hvad betyder det for Bornholmerne?
For Bornholm er energiøen og den samlede udbygning med havvind en enestående mulighed for at tiltrække og skabe grønne arbejdspladser samtidig med, at der skabes et forsknings- og studiemiljø på øen. Udviklingen er vigtig for Bornholm, som på trods af en positiv udvikling de seneste år er udfordret på såvel demografi som økonomi. Skal Bornholm i økonomisk balance, er der derfor brug for en massiv udbygning med flere arbejdspladser og en langsigtet erhvervsudvikling, der kan skaffe flere tilflyttere til øen.
Bornholm er allerede kendt for at være testø for flere af fremtidens grønne energiløsninger. Her overvåger forskere på DTU Powerlab Danmarks største netopkoblede batteri, som bidrager til at balancere elnettet på Bornholm.

Seneste nyheder

Prospective bidders on Energy Island Bornholm are invited to dialogue meeting the 6th of May 2024

The Municipality of Bornholm and Baltic Energy Island invite prospective bidders for Energy Island Bornholm to a dialogue meeting. With the meeting, the Municipality of Bornholm and Baltic Energy Island will provide information on the various opportunities for collaboration with Bornholm associated with Energy Island Bornholm. There will be a particular focus on overplanting, PtX, and the ambitions for a green energy business park, but all those currently involved or considering bidding on the tenders related to Energy Island Bornholm will benefit from attending the meeting.

Læs mere »

Baltic Energy Island på finansloven – energiøer skal være en dansk styrkeposition

Med midlerne fra finanslov 2024 får vi et rygstød til at sætte fart på ambitionerne om at bruge Energiø Bornholm som afsæt for at gøre energiøer til en styrkeposition for dansk erhvervsliv. Ligesom Danmark i 1980erne var verdensledende på landvind og siden 00erne på havvind, skal Danmark udvikle teknologier og systemer, der sikrer os et innovationsforspring på 3. generation af vindenergi, energiøer.

Læs mere »

Would you like to receive the latest news?

Enter your email below and receive our newsletter.